arka04

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-12-2018

ArkA Symfonie Orkest Maastricht, gevestigd aan:
Sluizerbank 16, 6213 JX Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


E. Bongers (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van ArkA Symfonie Orkest Maastricht
Zij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over ArkA:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht organiseert jaarlijks twee grote en enkele kleine projecten met naast standaardrepertoire ook uitstapjes naar nieuwe verrassende stukken. ArkA werkt op projectbasis, dat wil zeggen dat per project de bezetting variëert. Het orkest streeft naar een hoge artistieke standaard en bestaat uit amateurs en professioneel opgeleide musici. ArkA biedt jonge talentvolle solisten uit de regio de gelegenheid om met het orkest samen te werken.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • ArkA Symfonie Orkest Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:contact met musici over lopende en nieuwe projecten van ArkA.
 • Mailing info over projecten van ArkA naar Vrienden van ArkA.
 • Correcte afhandeling via website van toegangskaartjes concerten ArkA. 


Geautomatiseerde besluitvorming:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ArkA Symfonie Orkest Maastricht) tussen zit.
ArkA Symfonie Orkest Maastricht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Mozilla Thunderbird - ontvangen en verzenden van e-mailverkeer - verwerken van e-mailaanvragen
 • Joomla CMS - content in website te kunnen aanpassen - ontwikkeling website
 • Internetbrowsers: Mozilla Firefox, Google Chrome
 • Acrobat Reader
 • Microsoft Word/ Exel/ Powerpoint
 • Boekhoudkundig pakket Banana 8.0


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht bewaart uw persoonsgegevens verkregen via onze contactformulier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:          
         

Bewaartermijn:             
              

Reden:  

 
Personalia/ naam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
5 jaar of korter
5 jaar of korter
5 jaar of korter
afhandeling opdracht en reclamatietermijn
afhandeling opdracht en reclamatietermijn
afhandeling opdracht en reclamatietermijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder Knippin ICT en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

ArkA Symfonie Orkest Maastricht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ArkA Symfonie Orkest Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.


Social Media:

Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ArkA Symfonie Orkest Maastricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ArkA Symfonie Orkest Maastricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

ArkA Symfonie Orkest Maastricht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van ArkA Symfonie Orkest Maastricht worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door BullGard - Antivirus Software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Gegevens deelnemende musici:

Per project worden musici aangeschreven om te vragen of zij willen deelnemen aan het project, hiervoor is een bestand beschikbaar bij de orkestchef waarin opgenomen naam,instrument, adres, mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn toegankelijk voor orkestchef,dirigent en ArkA bestuursleden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de gewenste samenstelling van het projectorkest te kunnen vaststellen, de gegevens worden nooit gedeeld met derden, voor het vastleggen van de gegevens is toestemming verleend, indien gewenst is er inzagerecht en ook recht op het volledig wissen van persoonlijke data. De gegevens worden bewaard zolang ArkA projecten organiseert of tot men aangegeven heeft uit het bestand verwijderd te willen worden. Beeld- en geluidsmateriaal van ArkA concerten kan worden gebruikt als promotiemateriaal. Om de vergoeding van ingehuurde musici en solisten te kunnen afwikkelen worden van hen de volgende gegevens verzameld: naam, adres, telefoonnummer en emailadres, nummer KvK (indien voorhanden), BSN ( kopie paspoort) en IBAN nummer. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt , niet gedeeld met derden en voor een periode van 5 jaar bewaard teneinde dit voor de belasting te kunnen verantwoorden. Het beheer van deze gegevens ligt bij de penningmeester van het ArkA bestuur.

 


Note: ArkA Symfonie Orkest Maastricht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

 

 

Sponsors

Sponsors van ArkA Symfonie Orkest:

 

 logofsi        ElisabethStrouven logo grijs       

logo gemeente maastricht             Logo_Interfisc_Group_illustrator (vector)bestand kopie.jpg        

Fischer van Thoor Logo Def LC CMYK.jpg            

 

      

 

        

 

Vrienden gezocht

Per 1 januari 2011 heeft de Stichting ArkA Symfonie Orkest de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN nummer: 812614641,  
Vestigingsplaats: Cadier en Keer.  >> Lees hier meer.

Dat betekent dat giften aan ArkA fiscaal aftrekbaar zijn onder de daarvoor geldende regelingen.
Zonder geld zijn de activiteiten van ArkA niet mogelijk.anbi drukwerk voorbeeld Wilt u ArkA ook financieel steunen? 

Neem dan contact op met het bestuur.

Activiteiten ArkA

Klik hier als u regelmatig per e-mail geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van ArkA. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden beschikbaar gesteld.
Lees hier onze privacy verklaring

facebook kleur Facebooktwitter kleur Twitterlinkedin2 LinkedIn