arka04

Algemene en Leveringsvoorwaarden

Stichting ArkA Symfonie Orkest

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, overeenkomsten en aanbiedingen waar Stichting ArkA Symfonie Orkest ( verder ArkA te noemen) als verkoper van tickets optreedt.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door ArkA zijn aanvaard. In geval van toezeggingen van enig medewerker van ArkA kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door ArkA zijn bevestigd.

Artikel 2: Bestellingen, prijzen en betaling

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het verschuldigde bedrag, na reservering op de website heeft voldaan. De betaling geschied op één van de door ArkA aangewezen wijze(n). Prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.
 2. De Wet Koop op Afstand waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met verbondenheid van executiedatum.
 3. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 3: Levering

 1. ArkA zal de betaalde tickets aan de ingang van de concertzaal aan de besteller op naam verstrekken.
 2. Koper is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de tickets minimaal 10 minuten voor de aanvang van het concert .
 3. Indien koper de zending niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen dan komt het niet bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.
 4. ArkA is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres.

Artikel 4: Bijzonderheden en aansprakelijkheid

 1. De koper en of gebruiker van het ticket bezoekt het evenement op eigen risico. ArkA is niet aansprakelijk voor schade bij koper en of gebruiker welke ontstaat bij de reis van of naar het evenement of bijwonen daarvan.
 2. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet te wijten is aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs binnen 90 dagen na schriftelijke melding binnen 5 dagen na verloop van het evenement.
 3. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 5 dagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan ArkA te verstrekken. Indien koper later dan de gestelde termijn van 5 dagen aanspraak maakt op vergoeding komt deze garantie te vervallen. De vergoeding wordt binnen 90 dagen overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
 4. Koper en of gebruiker van een door ArkA gekocht ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke.
 5. Indien een evenement wordt afgelast vergoedt ArkA de door koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen retour zal zenden aan ArkA binnen twee weken na bekendmaking van annulering van het evenement. De vergoeding wordt binnen 90 dagen door ArkA overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
 6. Indien een evenement wordt verplaatst is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
 7. Eventuele aansprakelijkheid van ArkA is beperkt tot het bedrag dat koper voor het ticket heeft betaald.

Artikel 6: Gegevens van en over Stichting ArkA Symfonie Orkest

 1. De vestigingsplaats van ArkA t is Keerstraat 1 6267EP te Cadier en Keer, geregistreerd als Stichting ArkA Symfonie Orkest KvK nummer 14078341 .
 2. ArkA is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 3. ArkA heeft geen bezoekadres beschikbaar, indien men post wenst te verzenden kan dit per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Keerstraat 1 6267EP ,Cadier en Keer

Sponsors

Sponsors van ArkA Symfonie Orkest:

 

 logofsi        ElisabethStrouven logo grijs       

logo gemeente maastricht             Logo_Interfisc_Group_illustrator (vector)bestand kopie.jpg        

Fischer van Thoor Logo Def LC CMYK.jpg            

 

      

 

        

 

Vrienden gezocht

Per 1 januari 2011 heeft de Stichting ArkA Symfonie Orkest de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN nummer: 812614641,  
Vestigingsplaats: Cadier en Keer.  >> Lees hier meer.

Dat betekent dat giften aan ArkA fiscaal aftrekbaar zijn onder de daarvoor geldende regelingen.
Zonder geld zijn de activiteiten van ArkA niet mogelijk.anbi drukwerk voorbeeld Wilt u ArkA ook financieel steunen? 

Neem dan contact op met het bestuur.

Activiteiten ArkA

Klik hier als u regelmatig per e-mail geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van ArkA. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden beschikbaar gesteld.
Lees hier onze privacy verklaring

facebook kleur Facebooktwitter kleur Twitterlinkedin2 LinkedIn